You are here

จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 58 เรียนรู้จากพี่สู่น้อง

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 58 เรียนรู้จากพี่สู่น้อง” ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน  2558  

 

VDO1

VDO2

วันที่จัดกิจกรรม: 
Monday, 28 September, 2015